Hukuki Yapıları

Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinde yönetilen kuruluşlardır. Borsada alım satım-yapan, dolayısıyla borsaya kayıt olmak zorunda olanlar, mesleklerine, yani alım satım yaptıkları maddelerin cins ve çeşidine göre meslek gruplarına ayrılır. Her gruptan 5-11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her meslek komitesinden seçilen 2-3 kişinin iştiraki ile borsa meclisi kurulur.

Borsa yönetim kurulları,meclisin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçeceği 5-11 kişiden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasında 4 yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçer. Borsalarda meclisler tarafından tayin olunan bir genel sekreter bulunur.