Mali Politikamız

Kaynaklarımızı, yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmak.

  • Çalışma alanımız içindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerimizi yerine getirecek bir mali güce sahip olmak,
  • Gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek,
  • Gelir gider dengesini sağlayarak, kurumumuzun mali itibarını sürdürülebilir kılmak,
  • Hizmetlerini güven içinde vermek.