Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumumuzun, üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmak ve imajını korumak, sunulan hizmetlerin devamlılığı için kurum bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak.

  • Bilgi varlıklarımızıa yönelik her türlü riski tespit etmek ve yönetmek,
  • Tüm yasal şartlara ve sözleşmelere uymak,
  • Gelişen teknolojiyi izlemek ve bilişim sistemimizi güncel tutmak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.