SALİHLİ TİCARET BORSASINDA 66 MİLYON AVRO BÜTÇELİ IPARD III KAPSAMINDA 1. BAŞVURU ÇAĞRISI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SALİHLİ TİCARET BORSASINDA 66 MİLYON AVRO BÜTÇELİ IPARD III KAPSAMINDA 1. BAŞVURU ÇAĞRISI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Salihli Ticaret Borsası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) işbirliğinde 66 milyon Avro bütçeli IPARD III kapsamında 1. Başvuru Çağrısı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen IPARD III hakkındaki tanıtım semineri TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Barış Karakaya ve Koordinatör uzmanı Dr. Gözde Sevilmiş Sabuncu tarafından katılımcılar bilgilendirildi. Gerçekleştirilen Seminere Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Denizbank Salihli Çiftçi Evi Müdürü Hasan Metin, özel kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda üreticimiz katıldı.

Borsa Başkanı Aksoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) işbirliğinde 66 milyon Avro bütçeli IPARD III kapsamında 1. Başvuru Çağrısı açıklanan tebliğ üzerine, üreticilerimize sağlanan % 75’e kadar ulaşan hibe desteklerini anlatmak ve bu noktada yatırımcılarımızın önünü açmak için toplandıklarını belirtti. Hibe programları ile birçok başlıkta destekler sunulduğunu vurguladı. Tarıma dayalı ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi için çok faydalı bir eğitim olduğunu ifade etti. Gelecek aylarda verilmesi planlanan destekler hakkında da bilgilerin paylaşılmasının ayrıca faydalı olduğu vurguladı. Seminere katılan TKDK yetkililerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen seminerde TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü yetkilileri yatırımlara verilecek hibe destekleriyle iş geliştirme gücümüzün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarımızın artırılması ve çeşitlendirilmesini, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla Avrupa birliği kaynakları ile desteklenen, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması hedeflendiğini vurguladı. Bunların yanında kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin de amaçlandığını ifade ettiler.