MERA FONU KESİNTİSİ KALDIRILMIŞTIR.
MERA FONU KESİNTİSİ KALDIRILMIŞTIR.

Sayın Üyemiz;

Canlı Hayvan ve süt satışlarından dolayı kesilen mera fonu kesintisi kaldırılmıştır.

Mera Fonu kesintisinin 18.01.2019 tarih, 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. Maddesine istinaden 4342 sayılı Mera Kanunun 30. Maddesinin birinci fıkrarsı (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

İlgili Kanun’un mevzuat hükümlerinde belirtilen;

c) Üreticilerden satın alınan sütün satım alma bedelinin binde 1’i oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılan kesinti,

d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılarından alınacak pay, kesintileri kaldırılmıştır.

Buna göre; 17.01.2019 tarihine kadar düzenlenmiş olan evraklarda (müstahsil makbuzu, fatura) mera fonu kesintisi yapılacak olup, 18.01.2019 ve sonrası evraklarda ise MERA FONU kesintisi yapılmayacaktır.

Canlı hayvan ve süt alım-satım vb. ticareti yapan üyelerimize ve sektör temsilcilerine, mera fonu kesintisinin kaldırıldığını belirterek, mevzuat değişikliğine göre işlem yapılmasını önemle rica ederiz

Saygılarımızla,

SALİHLİ TİCARET BORSASI
GENEL SEKRETERLİĞİ